Holtet 45

Holtet 45 er et 145 meter langt signalbygg som ble ferdig stilt i 1984 og strekker seg 4 etasjer i været. Samlet utgjør eiendommen rundt 13 000 kvm, fordelt på tre fløyer henholdsvis 986kvm. 394kvm og 1586 kvm. Totalt kan vi tilby opptil 3000kvm på en flate. Det er 2 personheiser og 4 trappeløp i eiendommen som sikrer god internkommunikasjon, uansett antall ansatte eller hvor stort areal dere ønsker å leie.
Vi skreddersyr dine lokaler og lar deg sette ditt preg på utforming, innhold, arealtetthet og farge og materialvalg- trygt i samråd med våre interiørarkitekter og tekniske rådgivere. Øvrige deler av eiendommen er innredet så effektivt og brukervennlig som mulig: I 2 etasje ligger byggets konferanseavdeling. En velutstyrt fitnessavdeling er plassert i byggets underetasje og det pulserende og lyse kantine området, resepsjon og sosiale møteplasser utgjør byggets hovedpulsåre på første plan.
Eiendommen er plassert på Lysaker/Strand med direkte bussforbindelser i begge retninger på E18. Det er også gangavstand til toget på Stabekk, hvor også flytoget stopper. Vi har om lag 300 parkeringsplasser fordelt i garasje og utendørs. Innendørs er det også låsbar sykkelparkering med direkte inngang til garderober.