Kantine

Kantine

Byggets kantine befinner seg på byggets første plan i midt fløyen. Her servers dagens lunsj mellom 11-13, på sommerstid er det også muligheter for å innta lunsjen i byggets sin bakhage.

Kantinen leverer også bevertning til konferanselokalene.

Bygget sin kaffebar befinner seg også i 1etg i lounge området.

Kantine og kaffebar driftes av Beet Kantiner As

Det er også muligheter for å leie kantineområdet for interne arrangementer.

Alle leietakere plikter seg til å inngå en kantineavtale.