Holtet 45

Holtet 45 er et 145 meter langt signalbygg som ble ferdig stilt i 1984 og strekker seg 4 etasjer i været. Samlet utgjør eiendommen rundt 13 000 kvm, fordelt på tre fløyer henholdsvis 986kvm. 394kvm og 1586 kvm. Totalt kan vi tilby opptil 3000kvm på en flate. Det er 2 personheiser og 4 trappeløp i eiendommen som sikrer god internkommunikasjon, uansett antall ansatte eller hvor stort areal dere ønsker å leie.

Vi skreddersyr dine lokaler og lar deg sette ditt preg på utforming, innhold, arealtetthet og farge og materialvalg- trygt i samråd med våre interiørarkitekter og tekniske rådgivere. Øvrige deler av eiendommen er innredet så effektivt og brukervennlig som mulig: I 2 etasje ligger byggets konferanseavdeling. En velutstyrt fitnessavdeling er plassert i byggets underetasje og det pulserende og lyse kantine området, resepsjon og sosiale møteplasser utgjør byggets hovedpulsåre på første plan.

Eiendommen er plassert på Lysaker/Strand med direkte bussforbindelser i begge retninger på E18. Det er også gangavstand til toget på Stabekk, hvor også flytoget stopper.  Vi har om lag 300 parkeringsplasser fordelt i garasje og utendørs. Innendørs er det også låsbar sykkelparkering med direkte inngang til garderober.

 

Kontorfellesskapet

Vi synes alle bedrifter er like viktige, uansett om du jobber alene eller om du har 2 eller 30 ansatte. Vi tilbyr egne arealenheter fra 20-440 kwm. Dersom du i løpet av leietiden skulle vokse ut av lokalene, kan vi tilby deg ekspansjonsmuligheter.

I H45 leverer vi det siste og nyeste. Det betyr at du og dine ansatte får mye mere en bare en moderne arbeidsplass og et ferdig skrivebord.

Du får tilgang til en flott og veldrevet kantine, sosiale soner, felles betjent resepsjon, fitnessavdeling med gymsal, trimrom med nye apparater og garderober med dusj. I tillegg får du tilgang til flere interne møterom innenfor kontorenheten.